sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy

Aktualności

181x180 herb powiatuStarosta Ostródzki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2019”.

frontPowiat ostródzki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. W dniu 19 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie podpisano umowę, którą parafowali: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, Edmund Winnicki - Wicestarosta oraz Michał Zarembski – właściciel firmy Mezarist.

frontZawody przeprowadzono 15 września 2018 r. w Idzbarku zgodnie z międzynarodowym regulaminem CTIF. Na starcie mimo niesprzyjającej aury stanęli młodzi pożarnicy, którym nie był straszny deszcz. Pokazali hart ducha i ogromne serce do sportowej rywalizacji. Sportową rywalizację zainaugurowała tradycyjnie pożarnicza sztafeta z przeszkodami 9x50 metrów.

Rozpoczęcie uroczystościTradycyjnie w niedzielne popołudnie (9 września), na placu przed Starostwem Powiatowym w Ostródzie, Ostródzianie i mieszkańcy powiatu świętowali zbiór tegorocznych rolniczych plonów. W powiatowych dożynkach uczestniczyli rolnicy oraz mieszkańcy z większości gmin i miast powiatu oraz przedstawiciele samorządów różnych szczebli. Święto Plonów, po raz czwarty z rzędu, miało charakter integracji producentów żywności z jej konsumentami. Organizatorami XIX Dożynek Powiatu Ostródzkiego byli: Starostwo Powiatowe w Ostródzie i Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie oraz gminy powiatu.

Narodowe czytanie przedwiośnia Stefana Żeromskiego 7 września 2018 Lekturą w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Narodowe Czytanie miało miejsce w piątek 7 września 2018 roku w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. Organizatorami uroczystości byli: Pan Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, Pani Joanna Pawłowska – Dyrektor Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie oraz Pani Marta Zwalińska – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostródzie.

Oświata link

Oświata Kultura i Sport

Z życia szkół i placówek
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka szkolna
Warmińsko-Mazurskie dni rodziny
Wykaz szkół i placówek oświatowych

linkuje cały box

Rozwój lokalny

Perspektywa finansowa 2014-2020
Zrealizowane projekty 2007-2013
Dokumenty strategiczne

Strefa interesanta link

Strefa Interesanta

Powiatowy Rzecznik Konsumetów
PCPR
Powiatowy Urząd Pracy
Konsultacje Społeczne
Poradnik Interesanta

 bip logo 2

Powiat społecznościowy

Dołącz do nas i Ty!

logo ranking 2015

  zwiazek powiatow

WARMIA

zlot

szesnastka

Podobne:

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. RODO Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Ostródzie na swoich stronach internetowych i społecznościowych oraz w drukowanych publikatorach umieszcza zdjęcia oraz materiały filmowe, dokumentujące różnego rodzaju imprezy i wydarzenia publiczne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, społeczne itp., dotyczące realizacji przez Powiat Ostródzki jego zadań i projektów, na których uwidaczniane są wizerunki osób uczestniczących w takich wydarzeniach.
Z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych i spoczywający na Starostwie Powiatowym w Ostródzie (jako administratorze przetwarzającym dane osobowe obejmujące wizerunek osób fizycznych) obowiązek przetwarzania takich danych osobowych zgodnie z prawem, informujemy, że przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do administratora z żądaniem usunięcia każdego materiału, na którym został utrwalony Państwa wizerunek lub jego zmodyfikowania w kierunku uniemożliwiającym Państwa identyfikację, jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na jego przetwarzanie i przechowywanie. Z żądaniem takim możecie Państwo zwrócić się listownie lub drogą elektroniczną na adresy powszechnie dostępne na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Ostródzie.