Drukuj

1XX Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej
09.02.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przeprowadzono po raz dwudziesty Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej. Głównymi założeniami Olimpiady było popularyzowanie problematyki obrony cywilnej, przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych oraz kształtowanie nawyków i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Do Olimpiady zgłoszono cztery szkoły, które zajęły następujące lokaty:

- I miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. J. Bażyńskiego z Ostródy
- II miejsce - Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica z Ostródy
- III miejsce - Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petöfi z Ostródy
- IV miejsce - Zespół Szkół Licealnych z Morąga

Najlepszych uczestników Olimpiady w kategorii drużynowej oraz indywidualnej wyróżniono pucharami i nagrodami rzeczowymi.

Ekipa zwycięskiej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego, w składzie: Aleksandra Chyżyńska i Paulina Orzechowska, będzie reprezentować powiat ostródzki na Olimpiadzie szczebla wojewódzkiego, która odbędzie się 06.03.2015 r.
w Olsztynie.

2
2
2