Drukuj

fe wiedza edukacja rozwoj rgb 1kopia fe wiedza edukacja rozwoj rgb 1Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie realizuje obecnie projekt „Budujmy swoją przyszłość! – zagraniczne staże zawodowe” finansowany w ramach projektu systemowego: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 

Projekt realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Koordynatorem projektu jest p. Monika Matusiak - Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

W ramach projektu rozpoczynamy nabór uczniów chętnych do wyjazdu na 3 - tygodniową praktykę zawodową w ogrodach miejskich i uniwersyteckich w Granadzie w Hiszpanii. Wyjazd planowany jest w listopadzie 2017 roku.

Uprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa - II i III klasa - technik ogrodnik oraz uczniowie Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie - II i III klasa - technik architektury krajobrazu.

Uczestnicy projektu zdobędą certyfikaty ukończenia kursów językowych (angielskiego i hiszpańskiego) i odbycia stażu zawodowego oraz dokument Europass Mobilność. Przed wyjazdem odbędą także przygotowanie pedagogiczne.

Ponadto będą mieli okazję poznać kulturę i obyczaje Hiszpanii podczas programu kulturalnego przygotowanego przez doświadczonego partnera projektu .

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji w dokumentach zamieszonych poniżej:

Do Pobrania Dokumenty Rekrutacyjne:

Informator dla ucznia,
Formularz ucznia,
Oświadczenia,
Deklaracja,
Wzór Europejskiego CV,
Regulamin stażu.


Źródło informacji: Monika Matusiak