Drukuj

Nabór do szkół ponadgimnazjalnychWkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap edukacyjny - nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Masz do wyboru:
3 letnie liceum ogólnokształcące,
4 letnie technikum,
3 letnią branżową szkołę I stopnia
W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostródzkim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Nabór rozpoczyna się dnia 4 maja 2017 r.

Serwis internetowy http://ostroda.edu.com.pl dostarczy Ci informacji o wszystkich szkołach uczestniczących we wspólnym naborze, o ofercie szkół ponadgimnazjalnych, o kryteriach przyjęć i sposobie punktacji, pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia.
 
Jak wybrać szkołę i klasę?
Zapoznaj się dokładnie z ofertą wszystkich szkół i oddziałów – informacje o szkołach, kierunkach, zawodach znajdziesz w Informatorze Gimnazjalisty Nabór 2017 (zał. 1). Odwiedź szkoły, którymi jesteś wstępnie zainteresowany, zobacz, jaka panuje tam atmosfera, warunki do nauki i rozwijania Twoich zainteresowań. Możesz wejść na stronę internetową szkoły. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach weź pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki. Zrób wszystko, by dokonać trafnego wyboru. To pozwoli Ci znaleźć się na liście przyjętych kandydatów 11 lipca 2017 r. i – po potwierdzeniu woli nauki – rozpocząć wakacje. Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadgimnazjalne i dowolną liczbę klas (oddziałów) w tych szkołach. Ustalając kolejność wybranych przez siebie oddziałów, określasz swoją hierarchię – na pierwszym miejscu wpisz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć.
 
Rekrutacja krok po kroku

Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę

To, oczywiście, pierwszy krok. Wskazówki, jak to zrobić, przedstawiono w poprzedniej części tego opracowania. Starając się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane są dodatkowe dokumenty, tj. do klas w niektórych technikach, zasadniczych szkołach zawodowych, sprawdź dokładnie, jakie to są dokumenty i kiedy masz je dostarczyć. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w informatorach tych szkół. Wypełnienie i złożenie podania do szkoły ponadgimnazjalnej – od 4 maja do 9 czerwca 2017 r.

Lista preferencji

Jest to lista, gdzie wpisujesz w kolejności wybrane przez Ciebie szkoły i klasy. W elektronicznej rekrutacji kandydat otrzymuje miejsce w jednym oddziale, usytuowanym najwyżej na indywidualnej liście preferencji

Dostarczenie kopii świadectwa i zaświadczenia do szkoły pierwszego wyboru – 23 czerwca - 27 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

Wraz ze świadectwem otrzymasz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu. Kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zanosisz tylko do szkoły pierwszego wyboru. Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci automatyczne przyjęcie do szkoły lub finalistą konkursu organizowanego przez kuratora oświaty, koniecznie przynieś oryginał odpowiedniego zaświadczenia. Oryginały dokumentów zaniesiesz do szkoły, która umieści Cię na liście przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia woli nauki w tej szkole.
 
Ogłoszenie wyników wstępnego przydziału – 30 czerwca 2017 r. do godz. 14.00
Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której klasy się dostałeś, znajdziesz w Internecie oraz w Twojej szkole pierwszego wyboru. Jeśli nie zostałeś przyjęty do żadnej z klas (szkół), wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej oraz w Internecie.Dostarczenie oryginału świadectwa do szkoły – do 10 lipca 2017 r. do godz. 15.00
 
Gdy dostałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół, koniecznie, jak najszybciej zanieś właśnie do niej oryginał świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Wten sposób potwierdzisz swoją wolę nauki w tej szkole. Nieprzedłożenie w terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w szkole. Jeżeli szkoła wymaga przedłożenia innych dokumentów, należy je niezwłocznie dostarczyć. Po wywiązaniu się ze zobowiązań wobec Twojej nowej szkoły, możesz poczuć się uczniem szkoły ponadgimnazjalnej.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 11 lipca 2017 r. do godz. 14.00

Jesteś uczniem wybranej szkoły. Teraz możesz rozpocząć wakacje.

INFORMATOR GIMNAZJALISTY

źródło informacji: Ewa Dębska