Drukuj

pomnik tadeusza kościuszko w ostródzieObchody tego święta rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie. Celebrował ją ksiądz Roman Wiśniowiecki. Następnie uczestnicy obchodów udali się w uroczystym przemarszu, prowadzonym przez Orkiestrę Miejską pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Tam, po odegraniu hymnu państwowego, zgromadzonych przywitał burmistrz Czesław Najmowicz, przypomnając znaczenie i historię tego święta. Z ramienia powiatu w uroczystości uczestniczył Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski.

Konstytucja Trzeciego Maja to pierwszy taki akt w Europie i drugi na świecie (Stany Zjednoczone). Dokument powstał w czasie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792) i miał na celu naprawę wadliwego systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po czternastu miesiącach jej obowiązywania Rzeczpospolita została obalona przez armię rosyjską wspartą konfederacją targowicką, po czym doszło do rozbiorów. Dopiero od niedawna, bo od 1990 roku możemy z dumą obchodzić to święto a warto zaznaczyć, że od 2007 roku jest to również święto narodowe Litwy.
 
Podczas swego wystąpienia Burmistrz zachęcał do rodzinnego i radosnego spędzania tego święta. Na uroczystościach obecni byli również: Minister Zbigniew Babalski, wójt gminy Ostróda Bogusław Fijas, radni oraz przedstawiciele służb mundurowych, ostródzkich organizacji, partii politycznych, szkół i kombatantów.
 
Zwieńczeniem oficjalnych obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej podczas polskiego powstania narodowego przeciwko Rosji i Prusom nazwanego później Insurekcją Kościuszkowską.
 
1
1
1
1
1
1

Autor zdjęć: Łukasz Matuszka - Ostróda News
Źródło tekstu: Ostróda News
Adiustacja: Henryk Kropidłowski