Drukuj

konkursKomisja Konkursowa w dniu 08.05.2017 r. rozpatrzyła oferty złożone na realizację zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz dokonała wyboru oferentów, których wskazała Zarządowi Powiatu.


 
Ogłoszenie o wynikach konkursu - Mieszkanie

Ogłoszenie o wynikach konkursu - Teatr

Autor inofrmacji: Alicja Mikulewicz