Drukuj

za zajęcie v miejsca w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów organizowanym przez związek powiatów polskich w roku 2016 w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańcówPodczas odbywającego się w czwartek (11 maja 2017 r.) - XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (ZPP) odbyła się uroczystość wręczania nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2016. Statuetkę oraz dyplom laureata rankingu za V miejsce, z rąk Prezesa ZPP Ludwika Węgrzyna, odebrał Wicestarosta Ostródzki – Edmund Winnicki. W 2016 roku powiat nasz ponownie znalazł się w ścisłej krajowej czołówce i zajął piąte miejsce w kategorii powiatów ziemskich o wielkości do 120 tys. mieszkańców. W 2016 roku utrzymaliśmy pozycję osiągniętą w 2015 r.

Związek Powiatów Polskich, od 2003 roku prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. Ranking ten oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok. Istotnym jest fakt, że także mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Dzięki temu, nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego rankingu.

Wysoka pozycja powiatu w corocznych rankingach wynika także z aktywnego i nowoczesnego marketingu samorządowego prowadzonego przez władze powiatu i Wydział Promocji. Dzięki wieloletniej obecności powiatu w krajowej czołówce samorządowej powiat nasz jest dobrze rozpoznawalny w kraju i za granicami oraz posiada wyrazisty i jednoznacznie pozytywny wizerunek. Wybitne atuty turystyczne, w połączeniu z pozytywnym wizerunkiem i rozpoznawalnością, wystawiają naszej samorządowej wspólnocie powiatowej cenzurę przyjaznej jednostki terytorialnej dla mieszkańców, inwestorów i turystów.
 
1
1


Autor informacji: Henryk Kropidłowski