Drukuj

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójUnia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

 

Powiat Ostródzki podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja partnerskiego projektu mobilności ponadnarodowej, o wartości ponad 180 tyś. zł pozwoli zwiększyć kompetencje zawodowe i kluczowe nauczycieli zatrudnionych w trzech placówkach kształcenia specjalnego zlokalizowanych na terenie powiatu ostródzkiego:


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.
Wizyty studyjne odbędą się we wrześniu i październiku 2017r. w Walencji i Granadzie.
 
Źródło informacji: Marta Kopańko-Zalewska – Koordynator projektu