Drukuj

Rycerze pod dowództwem Króla Jagiełło po raz kolejny zwyciężyli bitwę pod Grunwaldem.Na terenie, gdzie 15 lipca 1410 r., miała miejsce największa bitwa średniowiecznej Europy, od 12 do 16 lipca 2017 r., obchodzono Dni Grunwaldu. Turyści, mieszkańcy powiatu, entuzjaści rekonstrukcji historycznych, bractwa oraz zakony rycerskie współuczestniczące w tym wydarzeniu byli świadkami odtwarzania historii - poczynając od zakładania obozu rycerskiego poprzez organizację jarmarku rzemieślników aż po samą inscenizację bitwy.

Połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego pokonały potęgę militarną Zakonu Krzyżackiego wspieraną przez rycerstwo całej Zachodniej Europy. Inscenizację obejrzało ok. 80 tys. osób.
Tradycyjnie na Wzgórzu Pomnikowym miał miejsce Apel Grunwaldzki z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz drużyn harcerskich. Samorząd Powiatu Ostródzkiego reprezentowali: Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski oraz Wicestarosta Edmund Winnicki. Na stoisku zorganizowanym przez Wydział Promocji Powiatu w Ostródzie walory naszego obszaru prezentowali jego pracownicy oraz ostródzkiego Centrum Informacji Turystycznej, skupiając wokół siebie wielu odwiedzających. Tegoroczne obchody rocznicy bitwy grunwaldzkiej stały się znakomitym tłem do podpisania partnerskiego porozumienia o współpracy między Zachodniomazurską Lokalną Organizacją Turystyczną i Agencją Turystyki obszaru Czeskiego Średniogórza i Podřipska z regionu usteckiego.
Na zaproszenie Starosty Ostródzkiego inscenizację grunwaldzkiej bitwy podziwiali goście zagraniczni - delegacje samorządowe z partnerskiego regionu Usti nad Łabą z Czech oraz - rejonu Nadwirna z Ukrainy. Inscenizacja bitwy oraz i liczba osób ją podziwiających wywarła ogromne wrażenie na członkach delegacji.
 
Autor informacji: Henryk Kropidłowski