Drukuj

Skrzyżowanie ulic 11 Listopada i PieniężnegoWe wtorek 1 sierpnia ruszą prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Pieniężnego w Ostródzie. Będą utrudnienia w ruchu. Od dnia rozpoczęcia robót zostanie wprowadzony objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W związku z tym wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu. Projekt jest realizowany dzięki dotacjom na drogi powiatowe z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Inwestycja jest realizowana w partnerstwie z miastem Ostróda. W przeprowadzonym przetargu na przebudowę skrzyżowania w Ostródzie (droga powiatowa Nr 3032N) wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego z Brodnicy, które wykona tę modernizację za kwotę ok. 3,2 mln. zł. Gruntowna przebudowa skrzyżowania ma usprawnić ruch w tej części miasta. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 września br.
 
Źródło informacji: ostroda.wm.pl