Drukuj

Uwaga Objazd!SKANSKA S.A. jako generalny wykonawca kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty Morąg” informuje o przedłużeniu się terminu zamknięcia odcinka drogi i objazdu do 30.09.2017r. zgodnie z zatwierdzoną i uzgodnioną tymczasową organizacją ruchu pismo nr RDW-E-EM/5302/ot/56/2180/2016 z dnia 28.11.2016r. na czas przebudowy mostu nad Kanałem Elbląskim w km 27+061. Obowiązuje objazd ul. Słoneczną w Małdytach.

 

Planowany wcześniej czas zamknięcia drogi wojewódzkiej przedłużył się ze względu na niezgodność dotyczącą stanu istniejącego mostu w Wilamowie a inwentaryzacją obiektu przedstawioną w dokumentacji projektowej, oczekiwaniem na rysunki zamienne , dostosowaniem materiałów do projektu zamiennego i powtórną mobilizacją.

Źróło Informacji: Mariola Figurska
Inżynier Budowy
Skanska S.A.
Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Olsztynie

Filia w Iławie
www.skanska.pl
14-200 Iława , Polska
ul. Lubawska 3