Drukuj

Zgłoś się i wygrajW związku z rozpoczęciem prac nad projektem "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2018" Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817) zaproszone są do składnia proponowanych zadań publicznych.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPROSZENIE

Autor informacji: Joanna Kwiatkowska