Drukuj

Wicestarosta, Starosta Ostródzki oraz Marszałek Województwa podpisują umowęWniosek o dofinansowanie budowy bloku operacyjnego szpitala w Ostródzie został bardzo wysoko oceniony przez komisję konkursową, dzięki czemu powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 4,3 mln złotych. W czwartek (31.08.) Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski i Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin podpisali umowę na dofinansowanie budowy bloku operacyjnego szpitala w Ostródzie. Inwestycja ta będzie kosztować około 7 milionów złotych. Powiat zabezpieczył w budżecie 5 mln, a w finansowaniu tej inwestycji partycypuje również gmina miejska Ostróda z kwotą 1 mln.

W szpitalu od kilku miesięcy trwają prace adaptacyjne, które mają się zakończyć w październiku. Potem zostaną już tylko prace wykończeniowe oraz wyposażanie bloku. Ostródzki szpital, jako jeden z nielicznych placówek powiatowych w regionie otrzymał takie dofinansowanie. Potrzeby jakie mają tego typu szpitale są ogromne. Dzięki dofinansowaniu nowy blok operacyjny w ostródzkim szpitalu ma szansę ruszyć jeszcze w tym roku.

Projekt pn. „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie S.A. dla potrzeb bloku operacyjnego” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1: Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1: Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Autor artykułu: Łukasz Lamcho

Logotypy Projektu