Drukuj

Mechatronika przyszłością!Powiat Ostródzki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. Mechatronik przyszłości. Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny. Całkowita wartość projektu wynosi 623 750,06 zł, z czego dofinansowanie stanowi 90%, czyli 561 375,05 zł.

 
 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie przeprowadzone zostaną szkolenia i kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje 35 uczniów oraz 15 nauczycieli, w tym m.in.: z zakresu hydrauliki, z zakresu pneumatyki, programowanie sterowników PLC, szkolenie SEP, Autodesk Inventor, AutoCAD, programowanie CAM, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, technika bezpieczeństwa dla personelu utrzymania ruchu, język angielski branżowy, programowanie robota MITSUBISHI i ROBOTINO. Ponadto w ramach projektu uczniowie i nauczyciele wezmą udział w stażach zawodowych u pracodawców (ANIMEX Food, Ostróda YACHT, IKEA Industry Poland, Constrakt Export-Import, Model Art.)
W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia, oprócz zajęć dla uczniów i nauczycieli przewidziano wizyty studyjne do firmy zajmującej się zagadnieniami związanymi z mechatroniką. W celu podniesienia kwalifikacji dla 2 nauczycieli w ramach projektu przewidziano studia podyplomowe na kierunku mechatronicznym.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 31.07.2019 r.
 
fewmue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data upowszechnienia tekstu: 11.09.2017r.
Osoba, która dostarczyła tekst: Piotr Szerszeń