Drukuj

uczestnicy fokusa osoby reprezentujące środowiska z różnymi rodzajami niepełnosprawności goście z warmińsko mazurskiego sejmiku osób z niepełnosprawnością tłumaczka języka12.09.2017 w Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się spotkanie fokusowe związane z monitoringiem działań jednostek samorządu pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnością w naszym powiecie, w którym wzięły udział osoby reprezentujące środowiska z różnymi rodzajami niepełnosprawności – intelektualną, ruchową, dotyczącymi wzroku, słuchu i mowy, a także powstałymi w wyniku chorób nowotworowych. Efektem wywiadu będą rekomendacje dla jednostek samorządowych. przygotowane przez Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób z Niepełnosprawnością.

Spotkanie w Ostródzie jest wynikiem realizacji założeń projektu "Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej województwa warmińsko-mazurskiego”, w którym udział bierze Powiat Ostródzki.

1
1
1
1

uniaue