Drukuj

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2018”.

  

Ogłoszenie konsultacji dot. Rocznego Programu Współpracy

Formularz konsultacji społecznych

Roczny program współpracy na 2018 rok