Drukuj

czadSKANSKA S.A. jako generalny wykonawca kontraktu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg" informuje o wprowadzeniu dwuetapowego szasowego zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg w km 26+441 - 38+700.

 

 

 1. Etap I - od 16.11.2017r. - 27.11.2017r. - w powyższym okresie na odcinku Wykonawca ruch lokalny dla mieszkańców miejscowości Wilamowo, dobrocin oraz z transportem publicznym. 

 2. Etap II - od 27.11.2017r. - 15.12.2017r. - nastąpi odcinkowe i całkowite zamykanie DW519 na czas układania warstwy ścieralnej zgodnie z poniższą kolejnoscią:

 • 27.11.2017r. - 36+740 - 38+100

 • 28.11.2017r. - 35-330 - 36+740

 • 29.11.2017r. - 33+900 - 35+330

 • 30. 11.2017r. - 32+700 - 33+900

 • 01.12.2017r. - 31+400 - 32+700

 • 04.12.2017r. - 30+100 - 31+400

 • 05.12.2017r. - 28+900 - 30+100

 • 06.12.2017r. - 27+670 - 28+900

 • 07.12.2017r. - 26+441 - 27+670

Obecnie na drodze wjewódzkiej nr 519 odbywa sie ruch pojazdów przekraczających dopuszczalną masę całkowitą tj. 18 t. Prowadzenie robót przy obecnym natężeniu ruchu znacznie spowalnia tępo prac, stwarza zagrożenie dla pracowników, powoduje liczne uszczkodzenia robót wykonanych. 
Wykonawca przekieruje ruch z drogi wojewódzkiej nr 519 zgodznie z projektem organizacji ruchu na czas robót. 

mapa objazdu

 

 

 Autor ifnormacji: Artur Olender, kierownik budowy