Drukuj

20171115 125550Na pierwszym spotkaniu Zespołu Roboczego ds. Opracowania Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018 – 2020 w Powiecie Ostródzkim, które odbyło się 15.11.2017 r., omówiono dotychczasowy stan realizacji działań, ustalono etapy powstawania nowego programu oraz rozdzielano związane z tym zadania. Uczestnikami zespołu są reprezentanci organizacji pozarządowych, organów samorządowych i instytucji publicznych z powiatu ostródzkiego, zaproszonych przez Starostę Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego do udziału w jego pracach. Spotkanie przygotowali i prowadzili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Następne spotkanie odbędzie się 04 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00.

20171115 125557