Drukuj

frontWojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki podpisał umowy na dofinansowanie wyposażenia Szpitalnych Oddziałów Ratowniczych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego z 15 jednostkami samorządu terytorialnego. 24 listopada 2017 r., w imieniu Powiatu Ostródzkiego, umowę podpisał Starosta Ostródzki - Andrzej Wiczkowski i Wicestarosta - Edmund Winnicki. Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego zostanie przeznaczona, m.in., na nowy ambulans. Łącznie kwota dofinansowań - pochodzących z rezerw budżetowych, które rozdysponował wojewoda - to ponad 3 mln zł. Środki wojewody pomogą również w doposażeniu morąskiego szpitala w sprzęt medyczny.

Tekst/foto: www.uw.olsztyn.pl/
Adiustacja: Henryk Kropidłowski