Drukuj

frontPowiat Ostródzki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego – etap II". Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Cyfrowy region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, 30 listopada 2017 r., umowę na dofinansowanie projektu podpisali: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw M. Brzezin i Starosta Ostródzki – Andrzej Wiczkowski.

Realizacja projektu obejmuje uporządkowanie rejestru publicznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla poszczególnych części jednostek ewidencyjnych w 8 gminach powiatu ostródzkiego oraz utworzenie i świadczenie 15 e-usług publicznych w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na bazie infrastruktury powstałej w ramach projektu realizowanego w perspektywie 2007-2013 „Zwiększenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych”.
 
Uporządkowanie rejestru w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmie wybrane jednostki i obręby ewidencyjne wyszczególnione poniżej:
» Dąbrówno
Obręb ewidencyjny: Dąbrówno, Leszcz, Marwałd, Samin
» Grunwald
Obręb ewidencyjny: Dylewo, Mielno, Rychnowo
» Łukta
Obręb ewidencyjny: Florczaki, Kotkowo, Mostkowo, Pelnik, Wynki
» Małdyty
Obręb ewidencyjny: Dziśnity, Koszajny, Małdyty, Szymonowo, Zajezierze
» Miłakowo
Obręb ewidencyjny: Miłakowo, Książnik, Raciszewo, Stare Bolity, Warkałki
» Miłomłyn
Obręb ewidencyjny: Bynowo, Liwa, Winiec
» Morąg
Obręb ewidencyjny: Gubity, Królewo, Łączno, Nowy Dwór, Rolnowo, Wilnowo
» Ostróda

Obręb ewidencyjny: Grabin, Idzbark, Lubajny, Reszki, Szyldak, Zwierzewo, Międzylesie
Zadanie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, realizowane będzie w zakresie danych dotyczących:
I. gruntów, w tym:
- granice obrębów ewidencyjnych
- działek ewidencyjnych,
- użytków gruntów, w tym ich aktualności i oznaczeń,
- klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji,
- praw do nieruchomości gruntowych;
II. budynków,
III. obiektów trwale związanych z budynkami,
IV. nieruchomości lokalowych,
V. podmiotów ujawnionych w ewidencji
 
Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostaną następujące cele szczegółowe:
» modernizacja i uporządkowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków poszczególnych części jednostek ewidencyjnych 8 gmin powiatu ostródzkiego danymi przestrzennymi i opisowymi dotyczącymi budynków
» ułatwienie dostępu do aktualnych danych i ich wyszukiwania
» uporządkowanie rejestru publicznego -zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez dostosowanie do przepisów prawa
» propagowanie i budowa idei społeczeństwa informacyjnego
» wprowadzenie nowych funkcjonalności portalu zwiększających jego użytkowość i dostępność tj. usługi publiczne udostępnione on-line
» skrócenie czasu obsługi klientów i kosztów związanych z dojazdem.
 
Wartość całkowita projektu to 4 237 000,00 zł, dofinansowanie 3 601 450,00 zł.
Okres realizacji projektu: 02.01.2018 r. – 31.10.2019 r.
 
Autor tekstu: Adriana Faraś-Bąk
Adiustacja: Henryk Kropidłowski
Zdjęcia: Błażej Banaszkiewicz

1
1
1