Drukuj

frontWe wrześniu i październiku 2017 r., 37 nauczycieli z powiatowych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z Szymanowa i Miłakowa oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie - uczestniczyło w wizytach studyjnych do podobnych placówek w Hiszpanii. Wizyty zorganizowano w ramach realizacji projektu pn. „Wizyta studyjna w Hiszpanii szansą na podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”. 22 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się podsumowanie tego partnerskiego projektu.

Wyjazdy studyjne do Hiszpanii związane były z pracą zawodową nauczycieli kształcenia specjalnego, pracujących bezpośrednio z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Realizacja partnerskiego projektu mobilności ponadnarodowej o wartości ponad 180 tyś. zł, pozwoliła zwiększyć kompetencje zawodowe i kluczowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oraz umożliwiła wymianę doświadczeń zawodowych naszej kadry z kadrą hiszpańską. Podczas wizyt uczestnicy korzystali z usług tłumacza, co pozwoliło uzyskać lepszą komunikację naszych nauczycieli z pedagogami hiszpańskimi.

Partnerem Powiatu ostródzkiego w projekcie była hiszpańska firma Mobility Projects (www.mobilityprojects.com).

Na spotkaniu podsumowującym przedstawiono prezentacje multimedialne uczestników, Starosta Ostródzki wręczył certyfikaty a spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w postaci tortu z logo programu Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Opracowała; Monika Matusiak – zastępca koordynatora projektu
Adjustacja: H. Kropidłowski
Zdjęcia : Anna Bober

1
1
1
1
1