Drukuj

100 88798W tym roku po raz kolejny Starosta Ostródzki wraz z pracownikami starostwa włączyli się do akcji pod hasłem Szlachetna paczka. Z zaproszeniem do udziału w tej szczytnej akcji zwrócił się Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie oraz pracownicy komendy. Wspólnie zgromadzone środki pozwoliły na zakup niezbędnego sprzętu AGD dla rodziny wskazanej przez koordynatora akcji Szlachetna paczka. Dobrowolnie przekazane datki pozwoliły również na zakup kosza ze słodyczami, którymi zostały obdarowane dzieci ze wskazanej rodziny. W uroczystym przekazaniu szlachetnej paczki uczestniczył Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki oraz przedstawiciel KPP Ostróda, nadkom. Bogdan Królikowski.

Policjanci i pracownicy cywilni KPP z całego powiatu ostródzkiego, swoim zaangażowaniem w akcję, sprawili, że zostały obdarowane jeszcze kolejne dwie rodziny. Więcej na ten temat można dowiedzieć się pod adresem http://ostroda.policja.gov.pl/o15/aktualnosci/40106,OstrodaMorag-Policjanci-i-pracownicy-cywilni-Policji-wlaczyli-sie-do-akcji-Szlac.html

100 88787

 
 
 
 
 
 
 
 
 
informacja: Jolanta Kostrzał oraz http://ostroda.policja.gov.pl/
foto: http://ostroda.policja.gov.pl/