Drukuj

za życiemPowiat Ostródzki i Ministerstwo Edukacji Narodowej podpisały porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dokument parafowano 27 listopada 2017 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 - 2021 przez Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczną w Morągu, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie i Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie.

 
Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, z otrzymanej dotacji będzie musiał zgodnie z zawartym porozumieniem, zrealizować określoną liczbę godzin w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ogólna kwota dofinansowania zadania wynosi 961 320,- złotych, w tym:
a. w 2017 r.– 40920,- złotych na 432 godziny terapii, z czego 15000,- złotych na dofinansowanie wyposażenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań;
b. w 2018 r. – 187200,- złotych na 3120 godzin terapii;
c. w 2019 r. – 202800,- złotych na 3380 godzin terapii;
d. w 2020 r. – 26500,- złotych na 4420 godzin terapii;
e. w 2021 r. - 26500,- złotych na 4420 godzin terapii.
 
Autor tekstu: Ewa Dębska
Adjustacja: Henryk Kropidłowski