Drukuj

ogólnopolski turniej klas mundurowych żagań copyPowiat Ostródzki, w ramach Certyfikatu udzielonego Zespołowi Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach przydzielonych środków finansowych zrealizowane zostaną zadania bieżące i inwestycyjne powiatu na rzecz Liceum Ogólnokształcącego Nr II prowadzącego klasy o profilu wojskowym. Umowa o udzielenie dotacji została podpisana w Warszawie, 27 listopada 2017 r., przez Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej – Sławomira Frątczaka oraz Andrzeja Wiczkowskiego - Starostę Ostródzkiego i Edmunda Winnickiego - Wicestarostę.

Liceum Ogólnokształcące Nr II wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, od 1 września br., uczestniczy w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych”. Podstawowym założeniem programu jest wdrożenie wśród uczniów klas wojskowych spójnej wiedzy wojskowej oraz przygotowanie ich absolwentów do potencjalnej służby wojskowej. W ciągu dwóch lat jego trwania uczniowie klas II i III wezmą udział w zajęciach teoretycznych, praktycznych oraz w formach szkolenia poligonowego, odbywających się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.

Efektem udziału w programie jest otrzymana dotacja celowa w łącznej wysokości 45815 zł, stanowiąca 80% kwoty przewidzianej na realizację zadania. Większość środków w kwocie 26315 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, polegających na zaopatrzeniu bazy szkoleniowej uczniów klas mundurowych w niezbędny sprzęt i wyposażenie. Pozostałe środki finansowe w kwocie 19500 zł wykorzystane zostaną na pokrycie zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej. Uczniowie klas objętych programem zostaną zaopatrzeni w jednolite mundury wyjściowe wyróżniające kadetów klas wojskowych na terenie całego kraju.

Autor tekstu: Izabela Grenda
Adjustacja: H. Kropidłowski