Drukuj

barmanZSZ im. S.Petöfi w Ostródzie pozyskał duże środki unijne na doposażenie i rozwój oraz podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów w kwocie blisko 2,0 mln zł. Od września 2018 r. realizowane będą projekty unijne kierowane do młodzieży klas Technikum w celu zwiększenia „zatrudnialności” uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Projekty zakładają wsparcie dla wszystkich kierunków kształcenia w postaci szkoleń, kursów i staży zawodowych. Ich celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych naszych uczniów, co jest niezbędne na obecnym rynku pracy.

Idee projektów odzwierciedlają ich tytuły: Zainwestuj w siebie, Twoja przyszłość w Twoich rękach, Zawód z pasją i Myśl przyszłościowo. Ich realizacja odbywać się będzie w ścisłej współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami. Oto rodzaje kursów dla uczniów: j. angielskiego TOEIC, baristy, animatora czasu wolnego, autoprezentacji, barmana, analizy chemicznej, biologicznej i fizycznej gleby i wody, nauki jazdy kat. B, programowania – robotyka (Lego Mindstorms, kadr i płac, zarządzania czasem, specjalisty ds. podatkowych, małej księgowości, operatora wózka widłowego, negocjacji, obsługi programu Excel (z wykorzystaniem narzędzi Solver w Excelu), obsługi klienta i techniki sprzedaży stosowanych w spedycji, obsługi programu grafiki komputerowej.
 
Data: 8.01.2018 r.
Tekst i foto: Maja Kurdziel
Adjustacja: H. Kropidłowski

1
1