Drukuj

100 90703We wtorek, 09 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie odbyło się, pierwsze w tym roku, spotkanie robocze Starosty Ostródzkiego - Andrzeja Wiczkowskiego z Komendantem Powiatowym Policji w Ostródzie - nadkom. Marcinem Danowskim. Celem spotkania było zdiagnozowanie oczekiwań społeczności lokalnej oraz wspólne wypracowanie rozwiązań, które przełożą się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostródzkiego.

W trakcie rozmowy omówiono zagadnienia związane ze stanem bezpieczeństwa oraz jego systematyczną poprawą. Bezpieczeństwo mieszkańców to priorytet zarówno dla policjantów jak i władz powiatu, dlatego tego typu spotkania odbywają się regularnie. Podczas spotkań omawiane są potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców. Poruszane są również kwestie planowanych działań oraz akcji profilaktycznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom mieszkającym na terenie naszego powiatu.

Tekst/foto: Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie