Drukuj

dsc0044724 lutego br., w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych - Edmund Winnicki Wicestarosta Ostródzki oraz Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkoły, którzy odbyli zagraniczne praktyki, mające na celu zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, poznanie innowacyjnych technologii, rozwijanie umiejętności językowych, społecznych i kulturowych we Włoszech oraz Hiszpanii w 2014 roku.

Po zakończeniu 3-tygodniowych praktyk uczestnicy otrzymali certyfikaty odbycia staży wraz z suplementem, europejski dokument Europass Mobility, zaświadczenia o ukończeniu kursów językowych, które już niebawem będą mogli wykorzystać szukając zatrudnienia jako absolwenci szkoły.

Autorkami projektu były nauczycielki szkoły - panie Marzena Światła-Zakrzewska oraz Magdalena Żełobowska.
 
30
30
30