Drukuj

ferie 2108 59Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, 8 lutego 2018 r., przeprowadziła roczną naradę podsumowującą działalność PSP w powiecie ostródzkim w roku 2017. W spotkaniu wzięli udział: st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie, Edmund Winnicki – Wicestarosta Ostródzki, dh. Ryszard Harasim – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz burmistrzowie, wójtowie powiatu ostródzkiego, szefowie służb i instytucji współpracujących z PSP, przedstawiciele związków zawodowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.

Zgromadzonych, w sali konferencyjnej, gości przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – bryg. Tomasz Ostrowski. Podczas narady ogłoszono decyzję o stałym włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słoneczniku do KSRG. Decyzję z rąk Komendanta Wojewódzkiego odebrali prezes oraz naczelnik OSP Słonecznik. Następnie Komendant Powiatowy przedstawił zgromadzonemu audytorium ogólną charakterystykę powiatu ostródzkiego. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili szczegółowo zagadnienia jakie realizuje KP PSP w Ostródzie. W 2017 roku, strażacy powiatu ostródzkiego interweniowali 1329 razy. W zdecydowanej większości (64,7%) były to miejscowe zagrożenia. Odnotowano spadek ilości pożarów, których było 381. Na zwiększoną liczbę miejscowych zagrożeń miały wpływ warunki pogodowe. Strażacy usuwali skutki nawałnic, silnych wiatrów jakie przetoczyły się przez nasz powiat. Ponadto funkcjonariusze z naszej komendy w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP nieśli pomoc mieszkańcom Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ważnym zadaniem w minionym roku była współpraca z OSP. Podczas narady przedstawiono również, m.in.: sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń i inspekcji, zestawienia z realizacji zadań publicznych oraz informacje o dofinansowaniach i dotacjach dla jednostek KSRG i jednostek spoza systemu od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na koniec głos zabrał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, który podziękował wszystkim strażakom za pracę w ubiegłym roku. Pozostali goście również dołączyli swe podziękowania strażakom za wzorową realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Opracował: kpt. Grzegorz Różański,
Adjustacja: Marika Kłosowska
zdjęcia: asp. Marek Orkwiszewski

1
1
1
1
1
1