Drukuj

frontW Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, z inicjatywy Gustawa Marka Brzezina - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się konferencja pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej.” Organizacji ww. wydarzenia podjęli się: Andrzej Wiczkowski Starosta Ostródzki oraz Andrzej Siwczak Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, którzy wraz z Marszałkiem Województwa W-M, w dniu dzisiejszym (14 lutego) dokonali uroczystego otwarcia konferencji.

Celem spotkania było przybliżenie lokalnym przedsiębiorcom możliwości pozyskania środków unijnych na rozwój prowadzonej działalności z RPO WiM na lata 2014-2020 oraz PROW na lata 2014-2020. Podczas konferencji zaproszeni eksperci przedstawili również ofertę pozyskiwania przez przedsiębiorców pożyczek z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zwrócono także uwagę, że jednym z istotnych elementów wspierających rozwój firm jest podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, dlatego też podczas konferencji poinformowano również o możliwości uzyskania refundacji kosztów szkoleń dla właścicieli firm oraz ich pracowników.

Na zakończenie spotkania przewidziana została dyskusja, na której odpowiedzi na zadawane pytania udzielali przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

Oprócz licznie przybyłych przedsiębiorców, na konferencji obecni byli m.in.: Czesław Najmowicz Burmistrz Miasta Ostródy, Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda, Teresa Wojtowicz Komendant Hufca Pracy, Antoni Górski Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, Sylwia Tumińska Dyrektor Biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Rzemieślnicy oraz Dyrektorzy ostródzkich szkół.
 
Tekst: Błażej Banaszkiewicz
Zdjęcia: Jan Liberacki
 
1
1
1
1
1
1