Drukuj

frontW Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, w piątek, 9 lutego br. odbyła się odprawa roczna ostródzkich policjantów. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie omówili wyniki pracy funkcjonariuszy oraz zrealizowane przez nich przedsięwzięcia. W odprawie rocznej uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, który podkreślił dużą aktywność ostródzkich policjantów w wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, a także podziękował za miniony rok służby. Nie zapomniał również o dobrej współpracy z władzami samorządowymi oraz płynącego ich strony wsparcia dla działań i inicjatyw podejmowanych przez Policję. Komendant KPP w Ostródzie przedstawił również priorytety na 2018 rok. Wśród nich niezmiennie pojawiło się m. in. bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu oraz wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem.
 

Następnie stan bezpieczeństwa i osiągnięte wyniki będące odzwierciedleniem całorocznej pracy przedstawili policjanci funkcyjni poszczególnych pionów. Podczas spotkania omówiono następujące aspekty:

  • sprawy kryminalne,
  • sytuację w pionie prewencji,
  • bezpieczeństwo na wodach,
  • bezpieczeństwo podczas imprez masowych,
  • "Dzielnicowy bliżej nas",
  • fundusz wsparcia,
  • Tasman- nowy "funkcjonariusz" morąskiego komisariatu.
 
Starosta Ostródzki - Andrzej Wiczkowski również podziękował policjantom za miniony rok oraz współpracę z władzami samorządowymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.
 
Szczegółowy opis omówionych aspektów podczas odprawy rocznej Policji można znaleźć na oficjalnej stronie KPP w Ostródzie, pod adresem: http://ostroda.policja.gov.pl/o15/aktualnosci/41971,Ostroda-Policjanci-podsumowali-miniony-rok.html
 
Źródło informacji: KPP w Ostródzie
Adiustacja: Błażej Banaszkiewicz
Foto: KPP w Ostródzie
 
 
1
1
1