Drukuj

czadSKANSKA S.A. jako generalny wykonawca kontraktu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty - Morąg" informuje o wprowadzeniu zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg w km 26+441 – 38+700 od dnia 23.02.2018r. do dnia 31.05.2018r. Podczas zamknięcia na powyższym odcinku Wykonawca dopuści ruch lokalny dla mieszkańców miejscowości Wilamowo, Dobrocin wraz z transportem publicznym.

Obecnie na drodze wojewódzkiej nr 519 odbywa się ruch pojazdów przekraczający dopuszczalną masę całkowitą tj. 18 t. Prowadzenie robót przy obecnym natężeniu ruchu znacznie spowalnia tępo prac, stwarza zagrożenie dla pracowników oraz powoduje liczne uszkodzenia robót wykonanych.

Podczas zamknięcia DW 519 będzie obowiązywała Tymczasowa Organizacja Ruchu nr DW/519/02/16 zatwierdzona pismem znak: RDW-E-DM/5302/ot/14/451/2017 z dnia 14.03.2017r. zaktualizowana i zatwierdzona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pismem nr IG-BD.8022.2.18.2018 z dnia 9.02.2018r.
 
Oficjalne pismo SKANSKA S.A.
 
Źródło informacji: Dyrektor Kontraktu, mgr inż. Artur Olender
 
 
przechwytywanie