Drukuj

frontoweDzięki dobrej współpracy władz Powiatu z samorządem Gminy Miłakowo, w środę, 28 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, podpisano umowę na przebudowę ulicy Daszyńskiego w Miłakowie, którą parafowali: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, Edmund Winnicki – Wicestarosta oraz Ryszard Zieja - wykonawca inwestycji i właściciel przedsiębiorstwa wielobranżowego „ZIEJA” w Łomży.

Łączny koszt inwestycji to 1 839 675,66 zł., z czego: wkład własny powiatu wynosi 697 258,66 zł, a wkład własny Gminy Miłakowo - 232 420,00 zł. Pozostałą kwotę - 909 997,00 zł. - 50% wartości inwestycji pozyskano jako dofinansowanie z Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 
Na odcinku o długości 838 m zostanie sfrezowana i wzmocniona nawierzchnia drogi o docelowej szerokości jezdni wynoszącej 6 metrów. W ramach realizacji inwestycji zostanie przebudowanych również 5 skrzyżowań z drogami gminnymi, 2 zatoki autobusowe oraz zatoki parkingowe. Na chodnikach ułożona zostanie nowa kostka, a także wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. W celu poprawy odprowadzania wód gruntowych zmodernizowana zostanie istniejąca kanalizacja deszczowa wraz z udrożnieniem przydrożnych rowów melioracyjnych.
 
Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 28 września 2018 r.
 
Tekst: B.Banaszkiewicz
Zdjęcia: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie/B.Banaszkiewicz
Adiustacja: H.Kropidłowski
 
11
11
11