Drukuj

transmisja nazywo

Rada Powiatu w Ostródzie zbiera się na II Sesji VI kadencji 6 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 220 Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5. Na przewidywany porządek obrad, który na wniosek radnych może zostać rozszerzony, składają się m.in.:

 

 

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Ustalenie składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Powiatu, w tym podjęcie uchwały.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie, obowiązujących w 2019 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
  5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  6. Sprawy różne.
Bezpośrednią transmisję z sesji można obejrzeć pod adresem:
https://livestream.com/accounts/9599868/events/8482245