Drukuj

1 bezpieczenstwo rozwagaDnia 23 marca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, podsumowano etap powiatowy XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga”, którego celem było poszerzanie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń.

 

Uczestnicy konkursu startowali w następujących kategoriach:
I grupa - klasy 1-3
II grupa - klasy 4-6
III grupa - uczniowie gimnazjów
IV grupa - uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia).

W grupie I Komisja wyróżniła:
I miejsce - Karol Mościcki (SP Szymonowo)
II miejsce - Maciej Gajcy (SP Żabi Róg)
III miejsce - Alicja Narwojsz (SP Szymonowo)
IV miejsce - Dariusz Siedlecki SP Żabi Róg)
V miejsce - Jagoda Książek (SP Żabi Róg)

W II grupie Komisja wyróżniła:
I miejsce - Ada Bonisławska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzbarku)
II miejsce - Oliwia Olszewska (Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie)
III miejsce - Maja Rusznica (SP nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie)
IV miejsce - Maria Nyga (SP nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie)
V miejsce - Julia Zdunek (SP Małdyty)

W III grupie Komisja wyróżniła:
I miejsce - Gabriela Gawęda (Gimnazjum w Durągu)
II miejsce - Karolina Grzelak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie)
III miejsce - Piotr Klimek (Zespół Szkół w Szymonowie)
IV miejsce - Zofia Potaś (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie)
V miejsce - Kamila Ćwikła (Gimnazjum w Małdytach)

W IV grupie Komisja wyróżniła:
I miejsce - Dominik Olszewski
II miejsce - Żaneta Sandra Zach
III miejsce - Marcin Masiak
IV miejsce - Emilia Włodarska
V miejsce - Julianna Jędrzejewska

Wybrane przez Komisję Konkursową prace plastyczne zostały wraz z protokołem przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w celu wzięcia udziału w eliminacjach wojewódzkich.

Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski nagrodził zwycięskie prace dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

1 bezpieczenstwo rozwaga
1 bezpieczenstwo rozwaga
1 bezpieczenstwo rozwaga
1 bezpieczenstwo rozwaga
1 bezpieczenstwo rozwaga