Drukuj

1Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Zarządzeniem nr 22/2015 powołał Zespół ds. opracowania Strategii Edukacyjnej Powiatu Ostródzkiego na lata 2016 – 2023. W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 17 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu, na którym starosta wręczył jego członkom powołania. Spotkanie poświęcone było również prezentacji procedury tworzenia strategii.

W skład zespołu ds. opracowania strategii weszli:

a) Wojciech Paliński – Przewodniczący Rady Powiatu w Ostródzie
b) Grzegorz Kastrau – Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Powiatu w Ostródzie
c) Tomasz Orłowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Ostródzie
d) Bożena Szewczyk – Skarbnik Powiatu
e) Bożena Janowicz – Naczelnik Wydziału Oświaty
f) Paweł Muszyński – Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
g) Mariola Jurecka – Wicedyrektor ds. dydaktycznych Specjalnego Ośródka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie
h) Marta Kopańko – Zalewska – Inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Pomocowych
i) Monika Gawrońska – Specjalista ds. programów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie
j) Dorota Michowska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petӧfi w Ostródzie
k) Krzysztof Staszan – nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych w Morągu.

1
1
1

Tekst: Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty
Zdjęcia: Arkadiusz Krajzewicz