Drukuj

logoKonferencja lokalna w ramach projektu: „Postaw na Słońce”
11 czerwca 2015 r. godzina 17.00
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie ul. Drwęcka 2 (aula)

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Was na konferencję organizowaną w Liceum Ogólnokształcącym Nr I
im. Jana Bażyńskiego w ramach projektu „Postaw na Słońce”.

Celem spotkania jest przedstawienie:
  • korzyści środowiskowych i ekonomicznych wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE)
  • informacji o systemach fotowoltaicznych (zasadzie ich działania) i warunkach koniecznych do ich zainstalowania - „Jak pozyskać prąd ze Słońca?”
  • informacji o programie PROSUMENT Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do instalacji OZE – „Jak Słońce może pracować dla Ciebie?”
Na konferencji obecni będą ekspert d/s fotowoltaiki oraz ekspert od strony ekonomicznej instalacji systemu fotowoltaicznego zaproszeni przez Fundację BOŚ, którzy odpowiedzą na pytania gości.


Zespół „Magia physicorum” – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Ostródzie

Zaproszenie - pdf