Drukuj

konkursZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs
na realizację niżej wymienionych zadań publicznych
w formie powierzenia z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.

 

 


 ZADANIA:


  • Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
  • Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach
 
Do pobrania: