Drukuj

powiat rokuPowiat Ostródzki ponownie w pierwszej dziesiątce powiatów wielkości od 60 do 120 tys. mieszkańców. W przeprowadzanym corocznie przez Związek Powiatów Polskich - ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów za 2014 r., nasz powiat został ponownie sklasyfikowany na IX miejscu w Polsce w kategorii powiatów o wielkości od 60 do 120 tys. mieszkańców.

Tym samym utrzymaliśmy ubiegłoroczną pozycję w kategorii, w której wyróżnianych jest piętnaście pierwszych lokat.  Nasz powiat plasował się w swojej kategorii kolejno na: VII (za 2009 r.), VI (za 2010 r.), V (za 2011 r.), III (za 2012 r.) i IX (za 2013 r.).

Największym osiągnięciem powiatu było zajęcie III miejsca za 2012 rok. Lokaty w rankingu ogólnopolskim dawały naszemu powiatowi zawsze pierwszeństwo w tej kategorii w województwie warmińsko-mazurskim. W ostatniej edycji rankingu Powiat Ostródzki jest ponownie jedynym reprezentantem województwa w gronie piętnastu laureatów konkursu ogólnopolskiego.

Henryk Kropidłowski

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego Rankingu.

Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.

źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/23893-laureaci-rankingu-gmin-i-powiatow-2013