Drukuj

4W dniach 12-15 stycznia 2015 r. w Usteckim Kraju (Czechy) przebywała oświatowo-samorządowa delegacja ostródzkiego powiatu. Na zaproszenie strony czeskiej w średnich i wyższych szkołach zawodowych województwa usteckiego przebywali dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Spotkanie dyrektorów szkół wizytowała delegacja samorządowa powiatu z panem Andrzejem Wiczkowskim Starostą Ostródzkim oraz Radnym Powiatu Ostródzkiego panem Grzegorzem Kastrau.

Podczas wspólnego meetingu w siedzibie samorządu województwa usteckiego, 13 stycznia br., w obecności Hetmana Usteckiego Kraju Oldřicha Bubeníčka i Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego zostały podpisane umowy partnerskie między polskimi i czeskimi szkołami.

  Oficjalne partnerskie kontrakty zawarły:
  1. Gimnazium (szkoła średnia) Dr. Vaclava Smejkala w Usti nad Labem z Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie,
  2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu również z Gimnazium Dr. Vaclava Smejkala w Usti nad Labem.
  3. Stredni integrowane skoly w Chomutove z Zespołem Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  4. Zespół Szkół Licealnych w Morągu również ze Stredni integrowane skoly w Chomutove.

Kontakty partnerskie samorządów – wojewódzkiego (Usti n/Łabą – Czechy) i powiatowego (ostródzki – Polska) rozpoczęte w maju 2014 r. podpisaniem umowy, weszły niemal „z marszu” na płaszczyznę realizacji. Jednym z pierwszych działań było nawiązanie partnerstwa szkół zajmujących się kształceniem zawodowym, m.in. - w celu organizacji zagranicznych praktyk i staży studenckich oraz uczniowskich, a także - wymian i szkoleń nauczycielskich. Założenie to przyświecało wizycie czeskich dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządu wojewódzkiego z Usti n/Łabą w powiecie ostródzkim, która miała miejsce w październiku 2014 r. Wtedy też pierwszą umowę partnerską podpisał Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie z Wyższą i Średnią Szkołą Zawodową w Varnsdorfie. Tak zapoczątkowana współpraca oświatowa nabierała rozpędu dzięki kreowaniu inicjatyw i pomysłów tworzenia międzynarodowych projektów, mogących uzyskać dofinansowanie z różnych programów, np. „Erazmus+”.

Podczas czterodniowego pobytu w Usteckim Kraju delegacja oświatowa z powiatu ostródzkiego zwizytowała ważniejsze wyższe i średnie szkoły zawodowe regionu, m.in. w Varnsdorfie, Usti nad Łabą oraz w Chomotovie. Zapoznano się z bazą szkół, ich wyposażeniem, metodami i procedurami kształcenia, ofertą edukacyjną i promocją szkół Usteckiego Kraju. Podczas wizyty dyrektorzy wymienili doświadczenia na wielu płaszczyznach oraz uściślili kierunki dalszej współpracy uzgadniając cele, działania i terminy wspólnych międzynarodowych projektów oraz wybierając programy, do których będą aplikować.

Największe wrażenie na naszej delegacji wywarło profesjonalne wyposażenie pracowni szkolenia praktycznego szkół, nauka nowych technologii oraz praca w małych grupach.

 

4
4
4
4
4
4