Drukuj

323 stycznia w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbyła się narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu ostródzkiego w 2014 roku. Wzięli w niej udział m.in.: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Rutecki, Wicestarosta Ostródzki Edmund Winnicki, Wójtowie i Burmistrzowie, Komendanci Gminni ZOSP RP z terenu powiatu oraz przedstawiciele współpracujących służb i firm: Policji, Służby Więziennej, Lasów Państwowych, Sanepidu, Straży Miejskiej, PCK i szpitali.


Naradę rozpoczęto podziękowaniami Burmistrzowi Morąga Tadeuszowi Sobierajskiemu za dofinansowanie zakupów sprzętowych w 2014 roku. Dzięki wsparciu morąskiego samorządu w kwocie 25 000 zł możliwe było zakupienie 17 sztuk nowoczesnych hełmów, butli kompozytowych oraz zestawu medycznego PSP R-1 na potrzeby jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Morągu.

Komendant KPPSP, mł. bryg. Tomasz Ostrowski złożył roczny raport omawiający organizację i analizę ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostródzkiego w 2014 roku. Na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie od trzech lat obserwuje się zbliżoną ilość odnotowanych zdarzeń. Jednostki ochrony przeciwpożarowej w minionym roku interweniowały przy 1150 zdarzeniach. Odnotowano spadek pożarów. W roku 2014 w kulminacyjnym momencie odnotowano ich 146, podczas gdy w latach poprzednich 193 i 207. Wzrosła natomiast liczba miejscowych zagrożeń wynikających głównie z obserwowanych sezonowo i lokalnie zjawisk pogodowych. W 2014 r. miały miejsce 2 bardzo tragiczne pożary. Pierwszy z nich (22 stycznia) to pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym w Miłomłynie, w którym zginęły dwie dorosłe osoby. Drugi zaś (24 września) przydarzył się w miejscowości Dury pod Morągiem. W tym wypadku zginęła kobieta i dwójka jej dzieci. Ponadto odnotowano duży pożar budynku byłej spedycji kolejowej oraz dwa duże pożary budynków inwentarskich. W ciągu całego roku strażacy z powiatu ostródzkiego uczestniczyli przy 15 zdarzeniach wywołanych uwalnianiem się tlenku węgla. Podczas tych zdarzeń zostało poszkodowanych 25 osób, w tym 5 dzieci.

W grupie miejscowych zagrożeń przeważająca ilość interwencji dotyczyła wspomnianych wcześniej likwidacji skutków anomalii pogodowych. Ponad to odnotowano znaczny udział interwencji związanych z wypadkami komunikacyjnymi. W tych zdarzeniach niestety zginęło aż 10 osób. 2 ofiary śmiertelne to efekt utonięć w wodach powiatu. Najwięcej wypadków komunikacyjnych, bo aż do 8 wydarzyło się na skrzyżowaniu ulicy Szosa Elbląska z drogą krajową nr 7, w których poszkodowanych zostało 25 osób. Do bardzo groźnych sytuacji doszło dwukrotnie w związku z przerwaniem gazociągu średniego ciśnienia na terenie miasta Ostróda. Dzięki skutecznym działaniom i współpracy z Pogotowiem Gazowniczym skończyło się jednak na strachu ewakuowanych osób oraz opóźnieniach pociągów i zakłóceniach w komunikacji.

Rok 2014 był udany dla funkcjonariuszy naszej komendy w sferze przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu. W czerwcu ostródzka komenda była organizatorem XV Mistrzostw Województwa w Sporcie Pożarniczym. Po trzydniowych zmaganiach nasza reprezentacja osiągnęła historyczny sukces zdobywając tytuł Mistrza Województwa. Na wysokich pozycjach (4 miejsce) zakończyli też swoje zmagania siatkarze, tenisiści stołowi i piłkarze halowi.

Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach odnieśli się do sprawozdania komendanta i podziękowali strażakom za służbę i zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu podczas działań w 2014 r. Porównania danych statystycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej ostródzkiej komendy powiatowej z innymi powiatami oraz ich projekcji na tle województwa warmińsko-mazurskiego - dokonał Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Rutecki .

tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: M. Orkwiszewski, KP PSP Ostróda

1
1
1
1
1
1
1
1