sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy

Turistický okres

8„... Ostródský region, to nejsou ani Mazury – krajina „temných lesů a hlubokých jezer” – ani typický Oberland, „plavovlasá sestra Mazur”. Soudě podle charakteru krajiny je naše okolí čímsi neopakovatelným, směsí mazurského tajemství a oberlandského světla...” Aldona Kozłowska a Janusz B. Kozłowski „Průvodce po okolí Ostródy”. Reliéf terénu dnešního okresu uformovaly ledovce před více než 20 tis. lety.

4Unikátní krása území okresu je výslednicí přirozených podmínek přírodního prostředí, zeměpisné polohy a výjimečně bohatého kulturního dědictví. Koncentrace silných předností ve vyčleněném prostoru rozhoduje o atraktivitě, k níž přispívá obzvláště Kanál Ostróda-Elbląg a bojiště historické bitvy u Grunwaldu.

61Výjimečnou pozornost také přitahuje Kanál Ostróda-Elbląg, jehož hydrotechnická zařízení - obzvláště lodní výtahy - představují unikátní technickou památku světového významu. Po více než 155 letech takřka nepřetržitého fungování byla tato zařízení podrobena důkladné revitalizaci, díky níž mohou od sezony 2015 spolehlivě sloužit turistům i vodákům.

20Datum 15. červenec roku 1410 je bezpochyby jedním z nejdůležitějších dní v polských dějinách. Na polích u Grunwaldu se spojené síly Koruny polské a Velkého knížectví litevského střetly s elitou vojsk Řádu německých rytířů (tzv. Křižáků), kterou podporovali těžkoodění rytíři z celé západní Evropy. Okolí vesnic Grunwald, Łodwigowo a Stębark je zvlněné, najdete zde říčku, mnoho jezer a kopců s poměrně vysokými, ale mírnými svahy, které rozdělují údolí.

40Území okresu je pokryto stopami staré a novější historie. Nejčastěji se zde setkáte se starými paláci a dvory. Mnoho z nich získalo zpět svůj dávný lesk a nejčastěji plní turistické funkce, jako například: Hotel Anders, Hotel Zamek Karnity, Dvory – Bieniasze, Kraplewo nebo Sople, Paláce - Wojciechy, Klonowo nebo Pacółtowo. Neméně cenným bohatstvím okresu jsou četné památky církevní architektury. Většina z nich je ve velmi dobrém stavu.

Struktura administracyjna link

ADMINISTRATIVNÍ STRUKTURA

 

linkuje cały box

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 

Starosta link

STAROSTA OKRESU OSTRÓDA

 

 bip logo 2

Komunitní okres

logo ranking 2015

  zwiazek powiatow

WARMIA

zlot

szesnastka

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand