Vytisknout

8„... Ostródský region, to nejsou ani Mazury – krajina „temných lesů a hlubokých jezer” – ani typický Oberland, „plavovlasá sestra Mazur”. Soudě podle charakteru krajiny je naše okolí čímsi neopakovatelným, směsí mazurského tajemství a oberlandského světla...” Aldona Kozłowska a Janusz B. Kozłowski „Průvodce po okolí Ostródy”. Reliéf terénu dnešního okresu uformovaly ledovce před více než 20 tis. lety.


Kopcovitý reliéf terénu, žlabová jezera, řeky a velké plochy různorodých lesů s celým jejich živým bohatstvím tvoří - v jiných regionech neopakovatelnou a nevídanou – krajinnou a přírodní hodnotu. Rekordní počet přírodních památek a četné ekologické plochy dokládají pžirozenou pestrost a bohatství západomazurské přírody. Mezi deset největších rezervací z hlediska významu a plochy patří následující: „Řeka Drwęca” (vodní typ), „Bobří rezervace na řece Pasłęka” (faunistický typ) a „Taborská sosna” (lesní typ). V bohaté škále forem ochrany přírody a krajiny se vyjímá okázalá Chráněná krajinná oblast Dylewské vrchy s jinde nevídanými druhy flóry a fauny, s horským reliéfem a mikroklimatem. Na pozadí mazurské krajiny vyniká tento park osobitým reliéfem. Jedná se o součást postglaciálního řetězce nazývaného Lubawským hrbem. Jeho nejvyšší část společně s nejvyšším vrchem, Dylewskou horou (312 m n.m.), se nachází v obci Ostróda.

Fotogalerie: Tajemství západomazurské přírody