Vytisknout

61Výjimečnou pozornost také přitahuje Kanál Ostróda-Elbląg, jehož hydrotechnická zařízení - obzvláště lodní výtahy - představují unikátní technickou památku světového významu. Po více než 155 letech takřka nepřetržitého fungování byla tato zařízení podrobena důkladné revitalizaci, díky níž mohou od sezony 2015 spolehlivě sloužit turistům i vodákům.

Nikde na světě dnes nenajdete takovou plně funkční mašinérii poháněnou vodními kolesy, která zvedáají více než šedesátitunové lodě po souši až o sto výškových metrů po pevnině. I když tato zařízení vznikala před více než 155 lety pro hospodářskou dopravu, dnes úspěšně fungují a slouží turistům a vodákům. Tento zázrak techniky z XIX. století tvoří pět lodních výtahů, které slouží k překonání téměř stometrového rozdílu vodních hladin mezi mazurským jezerem Pniewo a żuławským jezerem Druzno, ale také 4 zdymadla: „Ostróda”, „Ruś”, „Zielona” a „Miłomłyn”. Přeprava lodí po pevnině na trase kanálu skýtá nezapomenutelné dojmy jak z přírodního, tak technického a architektonického hlediska.

Společnost "Żegluga Ostródzko-Elbląska" z Ostródy je vlastníkem bílé flotily, která se plaví po této památkové trase. Kanál má také své místní větve: z Ostródy do obce Stare Jabłonki a z Miłomłynu do Iławy. Na území okresu se nacházejí všechna 4 zdymadla, která jsou součástí systému. Také ta slouží k překonávání rozdílů vodních hladin. Hlavní projektant a stavitel tohoto systému kanálů - G. J. Steenke - zde vyzkoušel ještě jeden způsob překonání rozdílů vodních hladin, a to prostřednictvím vykopání kanálu v uměle sypané hrázi napříč Karnickým jezerem. Díky tomu se vodní hladina kanálu nachází o dva metry výše než hladina vody v jezeře. Toto řešení umožnilo plavbu na úseku Miłomłyn - Iława.

V roce 2007 deník „Rzeczpospolita” uspořádal hlasování o sedm divů Polska - jedním z nich se stal právě Kanál Ostróda-Elbląg. Vzhledem k památkovému charakteru zařízení v roce 2011 polský prezident udělil kanálu status památníku. Komplex kanálových lodních výtahů se navíc uchází o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Fotogalerie: Kanál Ostróda-Elbląg