Vytisknout

1Dne 10. listopadu 2011 byla v reprezentativním sále hradu v Ostródě slavnostně podepsána dohoda o partnerství mezi okresem Ostróda a Nadvirnanskou oblastí z Ukrajiny. Zástupci místních orgánů se několikrát setkali již dříve, mj. během Mezinárodního hospodářského fóra v Ostródě a veletrhu turistiky v Kyjevu. V srpnu 2011 se delegace okresu Ostróda zúčastnila oslav Dne nezávislosti Ukrajiny na pozvání místních orgánů Nadvirnanské oblasti. Zástupci okresu Ostróda se tehdy seznámili se specifikou fungování samosprávní ukrajinské jednotky na okresní úrovni, která se zásadně liší od polské samosprávy.

2Během setkání a jednání byl stanoven rámec spolupráce a tematický rozsah dohody o partnerství, v níž se strany dohodly na spolupráci v oblasti územní samosprávy mj. prostřednictvím výměny zkušeností týkajících se samosprávy na úrovni okresu a oblasti, vzájemné pomoci při budování občanské společnosti, pořádání různých společných aktivit, akcí a setkání, kterých se mohou účastnit skupiny obyvatel z obou zemí a také podpory turistické výměny.

Ke stažení:
Dohoda o partnerství - Nadvirnanská oblast