Vytisknout

osterode25. května 2001 na slavnostní schůzi na zámku v Ostródě, po téměř dvou letech neformální spolupráce, podepsali landrát okresu Osterode am Harz a starosta Ostródy mezinárodní dohodu o partnerství s okresem Osterode am Harz z Dolního Saska (Německo).

Kontrakt zavazuje obě strany mezi jinými k:

  • výměně mládeže,
  • kulturní, turistické a sportovní výměně,
  • výměně členů samosprávy,
  • podporování styků mezi občany a podporování veškerých místních iniciativ založených na spolupráci mezi okresy.

osterode1Cílem závazků je vzájemné poznávání kultury a společenského života obou regionů a národů, výměna zkušeností a prohlubování jazykových znalostí, které umožňují stranám lépe komunikovat. Před oficiálním podepsáním dohody v roce 2000 došlo mezi okresy ke spolupráci spočívající v tom, že okres Osterode am Harz potvrdil partnerství na projektu modernizace systému vytápění budovy gymnázia v Ostródě. V důsledku tohoto partnerství okres obdržel od Polsko-německého fondu dotaci na realizaci projektu ve výši 125 tisíc zlotých. Po podepsání smlouvy získala partnerská spolupráce mezi různými kruhy a skupinami obyvatel systematický charakter a přijímala různorodé podoby.
V současné době, vzhledem k reformě okresní samosprávy v Německu, následuje fůze okresů a změna sídla jejích úřadů. Po dokončení reformy strany potvrdí vůli pokračování v partnerství prostřednictvím obnovení smlouvy a vrátí se k pravidelným stykům. Okres Osterode am Harz bude připojen k okresu Göttingen a právě tam budou přeneseny orgány místní správy.

Ke stažení:
dohoda o partnerství - Osterode am Harz