sciezka2_copy statek_przy_molo_copy panorama_copy porownanie_copy

Spolupráce okresu Ostróda s Pravdinským rajonem v Kaliningradské oblasti (Ruská federace)

prawdinsk14. května 2004 v administrativním úřadě Pravdinského rajonu v Kaliningradské oblasti Ruské federace starosta Ostródy a "Hlava" rajonu, za přítomnosti zástupce guvernéra oblasti a generálního konzula Polské republiky v Kaliningradu, podepsali dohodu o partnerské spolupráci mezi okresem Ostróda a Pravdinským rajonem. Strany se zavázaly vytvářet nezbytné podmínky pro rozvoj spolupráce ve všech oblastech života a vzájemný prospěch dle principu rovnoprávných a dobrých sousedských vztahů, rozvíjet spolupráci místních orgánů různých úrovní a přispívat k navazování trvalých kontaktů mezi správami obcí a venkovských oblastí. Dohoda poměrně podrobně stanoví cíle, úkoly a oblasti partnerské spolupráce.

Formy realizace spolupráce:

  1. výměna zkušeností v oblasti samosprávy na okresní-rajonové úrovni a podpora výměny zkušeností na úrovni obcí a venkovských oblastí;
  2. výměna informací z oblasti vnitrostátního práva každé Strany týkajících se nástrojů místního práva, obzvláště těch, které upravují působení orgánů místní samosprávy; úkoly jednotek místní samosprávy, jejich struktury, řízení a organizace administrativy;
  3. pořádání společných zasedání orgánů místní samosprávy dle podmínek dohodnutých speciálně pro tyto příležitosti;
  4. společné pořádání školení pro zaměstnance, radní a delegáty obou jednotek místní samosprávy;
  5. pořádání vzájemných návštěv radních, delegátů a zaměstnanců orgánů místní samosprávy;
  6. vzájemná pomoc při formování občanské společnosti.

Strany se rozhodly iniciovat a podporovat výměnu veškerých delegací mimovládních organizací a neoficiálních společenských skupin a osob z různých oblastí života obou administrativních jednotek prostřednictvím:prawdinsk1

  • podpory spolupráce a přímých styků mezi organizacemi a institucemi z oblasti kultury, vědy, osvěty, sportu, ochrany zdraví a sociální pomoci;
  • pořádání různých společných aktivit, akcí a setkání, kterých se budou účastnit skupiny obyvatel z obou stran;
  • podpory turistické výměny;
  • výměny zkušeností v oblasti boje s narkomanií a práce s mládeží.

 

Ke stažení:
dohoda o partnerství – PravdinskPravdinsk

 

Struktura administracyjna link

ADMINISTRATIVNÍ STRUKTURA

 

linkuje cały box

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 

Starosta link

STAROSTA OKRESU OSTRÓDA

 

 bip logo 2

Komunitní okres

logo ranking 2015

  zwiazek powiatow

WARMIA

zlot

szesnastka

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand