Vytisknout

1Již několik let je díky aktivní propagační politice okresu Ostróda vyvíjena snaha o to, aby se náš subregion stal předmětem zájmu, poznávání a návštěv nejen Poláků, Rusů či Němců, ale také našich jižních sousedů: Čechů, Slováků či Rakušanů. Z této snahy pramení účast okresu Ostróda na veletrzích cestovního ruchu ve Vídni, v Brně nebo v Praze. Díky této aktivitě se vyvíjí propagační prostor, v němž roste počet kontaktů a kanálů, které marketingově podporují oblast kolem Kanálu Ostróda-Elbląg, okresu Ostróda, Západních Mazur a Ostródy. Kromě veletržních prezentací se náš okres podílel také na organizaci studijních návštěv zahraničních novinářů, kteří pak podávali obšírné zprávy prostřednictvím svých médií ve svých zemích a informovali o tom, co u nás viděli a co je obzvláště okouzlilo. Jedním z takových médií je celorepublikový český turistický magazín Travel Profi.

Časopis „Travel profi…” je nejstarší ilustrovaný turistický magazín na českém trhu s více než dvacetiletou vydavatelskou historií, o obsahu 28 až 32 stran a nákladu 20 tis. výtisků. Od roku 2008 má „Travel profi…” také svou internetovou verzi. Od roku 2006 se magazín začal zajímat o trhy cestovního ruchu sousedních zemí: Slovenska a Polska, které jsou blízké Česku jak kulturně, tak historicky a jazykově. Jedním z prvních materiálů o nás, jaké se objevily v tomto titulu, byla informace o propagačním úspěchu místní makety lodního výtahu Oleśnica na veletrzích cestovního ruchu Holiday World v Praze v roce 2011. Česká premiéra modelu lodního výtahu inspirovala zástupce Travel Profi ke studijní návštěvě „V kraji Elblągského kanálu” v srpnu 2011, po níž vznikl obšírný dvoustránkový materiál. Ve stejném roce byly ještě dvakrát otištěny propagační materiály o našem regionu. V roce 2012 Travel Profi vylíčil naši další veletržní prezentaci na Holiday World v Praze a po sezóně publikoval materiál na téma aktivní turistiky v okolí Ostródy.

V roce 2013 se téměř v každém čísle tohoto českého turistického magazínu objevovaly informace o atraktivitách našeho okresu, počínaje zprávou z účasti okresu a KEK na veletrhu v Brně a konče materiálem z mistrovství světa v beachvolejbalu v obci Stare Jabłonki. V říjnu 2013 se Travel Profi společně s ústeckým regionem zúčastnil prvního ostródzkého veletrhu cestovního ruchu Arena Tourism Poland. Mediálním výsledkem této návštěvy byla propagace turistických akcí a objektů z našeho území v tomto oblíbeném měsíčníku (mj. hotelu Platinum, Sajmino nebo Miłomłyn Zdrój). Důsledkem návštěvy jižních sousedů je také navázání partnerských kontaktů našeho okresu s Ústeckým krajem v Česku. Travel Profi obšírně psal o setkání členů samosprávy regionu Ústí nad Labem a okresu Ostróda v únoru 2014, na kterém byly projednány otázky podepsání dohody a budoucí partnerské spolupráce. Po podepsání dohody, k čemuž došlo již v květnu roku 2014, „Travel profi…” doprovází všechna setkání a aktivity partnerských samospráv. Nepochybnou předností mediálních kampaní magazínu „Travel profi…” je také skutečnost, že okres doposud věnoval na tyto účely velmi malé prostředky ze svého rozpočtu.