Drukuj

frontTrzynastu nauczycieli z naszego powiatu przystąpiło w bieżącym roku do egzaminu na nauczyciela mianowanego. Wszyscy przystępujący do egzaminu uzyskali wynik pozytywny. Uroczystość wręczenie nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu ostródzkiego odbyła się 31 sierpnia 2016 r., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Przed wręczeniem aktów nauczyciele złożyli ślubowanie w obecności Starosty – Andrzeja Wiczkowskiego, Wicestarosty - Edmunda Winnickiego, członków Zarządu Powiatu – Jana Kacprzyka, Piotra Strzylaka i Cezarego Peca, Skarbnika – Bożeny Szewczyk, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Bożeny Janowicz. Po wręczeniu aktów nadania stopnia awansu zawodowego Starosta Andrzej Wiczkowski pogratulował wszystkim nauczycielom, życząc samych sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Po wygłoszeniu roty ślubowania:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie”,

stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

- Milena Kruk – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie,
- Paweł Dębski – nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Magdalena Miller - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Piotr Górski - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Justyna Kowalska - nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
- Paweł Przybysz – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie,
- Katarzyna Szerwińska – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu,
- Łukasz Kemski – nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Agnieszka Pokojska - nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Emilia Banacka - nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie,
- Wiktor Nazaruk – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie,
- Iwona Janiszewska - nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie,
- Dorota Bogusławska - nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie.

Źródło informacji: Arkadiusz Krajzewicz
Adiustacja: Henryk Kropidłowski
Autor zdjęć: Arkadiusz Krajzewicz
 
1
1
1