Drukuj

frontZespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie, 7 października 2016 r. gościł delegację Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Białej Waki k/Wilna z jej dyrektorem Valdasem Kazlauskasem i wicedyrektor Wandą Jarmarkowicz na czele. Okazją do odwiedzin był jubileusz 10-lecia partnerskiej współpracy obu szkół.

W trakcie wizyty podsumowano podjęte przedsięwzięcia i uzyskane efekty partnerstwa realizowanego przez uczniów i nauczycieli obu placówek w ramach różnych projektów. Jednym z nich był projekt pn. „Ostróda – Wileńszczyzna – losy, ludzie, tradycje…”. Głównym celem podjętych przedsięwzięć było poznanie kultury, historii i tradycji kulinarnych Mazur oraz Wileńszczyzny.
 
Obchody rozpoczęto tradycyjnie od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania hymnu narodowego. Nie zabrakło okolicznościowych przemówień oraz występów artystycznych przygotowanych przez młodzież z obu szkół. Głównym punktem uroczystości było oficjalne otwarcie Izby Historii Szkoły, której nadano imię dyrektora Eugeniusza Wawiórko. Część oficjalną obchodów poprowadzili Anna Adamowicz (estradowa „Ciotka Franukowa”) oraz Grzegorz Wróbel.

Gośćmi honorowymi uroczystości jubileuszowych byli również: Andrzej Wiczkowski - Starosta Ostródzki, Czesław Najmowicz - Burmistrz Ostródy, ks. Roman Wiśniowiecki, Regina Sajewska - Przewodnicząca Towarzystwa Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz delegacja ze szkoły partnerskiej z Czech, której przewodził dyrektor Petr Jakubec.
 
Źródło informacji oraz zdjęcia: Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie
Adiustacja: Henryk Kropidłowski