Drukuj

frontUczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie zdobyli II nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni”. Szkoła od maja br. uczestniczyła w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. W nagrodę 25 uczniów szkoły weźmie udział w tygodniowym obozie edukacyjnym w Tarnowie.

Celem projektu było promowanie i wdrażanie cyfrowego bezpieczeństwa poprzez wzrost wiedzy i świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt podejmował działania w sferze profilaktyki, motywując społeczność szkolną do odpowiedzialnych zachowań w Sieci.

Szkoła uczestniczyła również w pierwszej edycji konkursu „Jesteśmy cyfrowobezpieczni”. Celem tego projektu było motywowanie szkół do podejmowania działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów szkół oraz ich rodziców.

Działania szkoły można zobaczyć na oficjalnej stronie projektu.

Źródło informacji: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie